KVKK

KULLANIM KOŞULLARI

Web sitemize hoş geldiniz. Bu siteyi kullanmaya devam ettiğinizde aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul ediyorsunuz demektir.

Bu koşullar ve gizlilik ilkeleri, Yüksekdağ Grup A.Ş.’nin web sitesi kanalıyla sizinle kuracağı ilişkiyi belirlemektedir. Bu koşulların herhangi bir bölümü veya maddesini kabul etmiyorsanız lütfen web sitemizi kullanmayınız. Bu dokümanda, "Yüksekdağ Grup" ya da "biz" ibareleri Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No. 65 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim ve bu web sitesinin sahibi olan YÜKSEKDAĞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.ʼyi belirtir. 

Bu web sitesinin kullanımı aşağıdaki kullanım koşullarına bağlıdır:
Bu web sitesinin sayfalarındaki içerik genel bilgi edinme amaçlı verilmiştir ve haber verilmeden değiştirilebilir. Bu web sitesi kullanım tercihlerini belirlemek için çerezler kullanır. Ne biz ne de üçüncü kişi ve kurumlar bu web sitesinde verilen bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü, zamanlaması, uygunluğu ve performansıyla ilgili bir güvence veya garanti vermemektedir. Bu siteyi kullandığınızda sitedeki bilgilerin ve belgelerin hatalı ya da eksik olabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu bilgilerdeki eksik veya hatalardan dolayı oluşabilecek zararlardan Yüksekdağ Grup A.Ş. sorumlu değildir.

Bu sitedeki bilgi ve malzemeleri kullanımınız sonucu ortaya çıkabilecek riskler tamamen sizin sorumluğunuzdadır ve Yüksekdağ Grup A.Ş. bu zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu sitede yer alan ürün, hizmet ve bilgilerin sizin ihtiyaç ve gereklerinize uygunluğunun kontrolü sizin sorumluğunuzdur.

Bu sitede yer alan içeriklerin tüm hakları Yüksekdağ Grup A.Ş.'ye aittir. Tasarım, düzenleme, grafik, çizim, resim, fotoğraf, görüntü ve üçüncü şahıslara ait resimleri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm görsel ve yazılı malzemenin yeniden kullanımı, bu belgenin içinde yer alan telif hakkı maddelerinin izin verdiği durumların dışında kesinlikle yasaktır.

Bu web sitesinde yer alan ve Yüksekdağ Grup A.Ş.'ye ait olmayan tüm ticari markalar sitede belirtilmiştir.

Bu sitenin ve içeriğinin izinsiz kullanımı tazminat ve ceza davalarına yol açabilir.
Bu site başka sitelere bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar kullanım ve bilgiye erişim kolaylığı için verilmektedir. Verilen bağlantılar Yüksekdağ Grup A.Ş'nin bu siteleri önerdiği veya desteklediği anlamına gelmemektedir. Yüksekdağ Grup A.Ş. bu sitelerdeki içerikten sorumlu değildir.

Bu sitenin kullanımı ve kullanımından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Türk kanunları geçerlidir ve Türkiye mahkemeleri yetkilidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

YÜKSEKDAĞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş MÜŞTERİLERİNİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yüksekdağ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: -Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi -Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Yüksekdağ Gayrimenkul Yatırım A.Ş tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir: - Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi - Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda elektronik posta (e-posta), kısa mesaj (sms), diğer web siteleri, formlar, pazarlama otomasyonları, çağrı merkezleri, şikâyet yönetim sistemleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Hotjar, Facebook Pixel, Google ürünleri yöntemi, referanslar, fiziki ortamda satış ofislerinde ve organizasyonlarda veya etkinliklerde müşteri talep formları aracılığı yöntemi ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması
durumunda buna itiraz etme • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ygy.com.tr adresinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

YÜKSEKDAĞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Yüksekdağ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri ile ilgili süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.